Podaci o prodajnom mjestu


  • Naziv tvrtke: PRSTAC d.o.o.
  • Sjedište tvrtke: Makarska 17, Split, Hrvatska
  • Tvrtka je upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.
  • Broj upisa u Sudski registar: MBS 060266062
  • Iznos temeljnog kapitala je 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.
  • Član uprave društva : Vladimir Pazinović
  • Račun kod: Zagrebačka banka d.d. Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • IBAN: HR9423600001102171848
  • E-mail: info@adriaticket.com
  • Tel: +385 (0)21 560 561